Project omschrijving

Mosadex

Verandercommunicatie

Mosadex, een coöperatie met meer dan 300 betrokken apothekers, helpt apothekers met het zogeheten ‘Strategisch Programma’ om hun positie als eerstelijnszorgaanbieder richting de patiënt te versterken. Hoe kan Mosadex ervoor zorgen dat apothekers op dit programma aanhaken?

“Wij zoeken een verandermanager die de communicatie voor ons Strategisch Programma verzorgt.”

Analyse van de situatie

Eerst bepaalde Muriël de scope van de opdracht. Ze ging met de programmadirecteur in gesprek om het verhaal achter het Strategisch Programma op te halen. De inhoud van de 18(!) onderliggende initiatieven haalde ze daarna op bij de changemanagers. Door verbanden te leggen, ontdekte ze dat er meerdere thema’s (o.a. logistiek, kennis, digitaal) waren en dat de projecten er gezamenlijk voor moesten zorgen dat apothekers een meer adviserende, zorgende en verbindende rol kunnen vervullen richting de patiënt.

Communicatieplan ontwikkelen

Vanuit deze ontdekking begon Muriël aan een overkoepelend communicatieplan. Hier betrok ze ook de doelgroep bij. Apothekers dachten mee over de aanpak, tone of voice en de juiste kanalen. Daarna werkte ze een communicatieplan per deelproject uit. Afstemming tussen de plannen was hierbij erg belangrijk. Niet alle apothekers waren bij ieder project betrokken en Muriël wilde voorkomen dat ze overspoeld raakten met uitingen.

Apothekers als ambassadeurs

Het Strategisch Programma liep al 2 jaar, maar de betrokkenheid van medewerkers was laag. Muriël informeerde collega’s over de inhoud van het programma en liet zien hoe het de organisatie, apothekers en uiteindelijk ook de patiënt verder helpt.

Medewerkersbetrokkenheid verhogen

Typerend voor de communicatieaanpak was de inzet van apothekers als ambassadeurs. Ze werden betrokken in de pilotfase en deelden daarna hun ervaringen in een video, webinar of artikel. Dit zorgde voor meer enthousiasme en betrokkenheid bij de andere apothekers.

Middelenproductie

Tijdens de opdracht ontwikkelde Muriël veel verschillende communicatiemiddelen. Denk bijvoorbeeld aan video’s, webinars, infographics, nieuwsbrieven en factsheets. Ook coördineerde ze de productie van een magazine dat het Strategisch Programma intern meer tot leven bracht.

Resultaat

Muriël bracht structuur aan, zorgde voor zichtbaarheid en liet een template voor volgende veranderingen achter. In een jaar tijd zorgde ze voor meer betrokkenheid en transparantie rond het project.

Werken bij Mosadex was werken met échte professionals. Ondanks de hectiek van het coronavirus stond iedereen klaar om elkaar te helpen en mee te denken. Tijdens deze opdracht leerde ik dat het goed is om eerst een aanpak te beschrijven en daarna pas met de uitwerking aan de slag te gaan. Als interimmer ben je gewend om meteen te leveren. Een gedegen aanpak levert op de langere termijn nog meer op.”

~ Muriël den Tuinder, Eigenaar Ster & Communicatieadviseur

Meer weten over dit project? Bel met Ster op 073-7200750.