Project omschrijving

Rabobank Uden Veghel

Tijdelijke versterking MCC Team

Vraag

Onze medewerker Marketing, Communicatie en Coöperatie (MCC) gaat met zwangerschapsverlof. Kan Ster zorgen voor tijdelijke invulling van deze functie? Natuurlijk! Kristel vulde de opdracht op interimbasis in van september tot december 2019

De aanpak

Kristel is niet de eerste Ster die op interimbasis een communicatiefunctie vervult binnen Rabobank Uden Veghel. Ook Jenny & Muriël hebben eerder in opdracht van deze bank gewerkt. En als de samenwerking goed voelt, dan zit het goed. Dus wist Rabobank Uden Veghel ook dit keer Ster weer te vinden. Met de kennis en ervaring van voorgaande jaren op zak, kon Kristel gelijk een vliegende start maken. Twee hoogtepunten op de agenda waren het Dare event en Rabo ClubSupport.

Dare
Dare is een medewerkersbijeenkomst voor medewerkers van de lokale bank en voor ambassadeurs. De laatste zijn wel woonachtig in het werkgebied, maar werkzaam bij een andere bank. Kristel werkte mee aan de Dare-editie van oktober 2019, inclusief een talkshow met maatschappelijke en lokale initiatieven, dialoogsessies en een lezing van Joseph Oubelkas. Er werd ingegaan op de coöperatievernieuwing en het leveren van een bijdrage aan de marktteams van de bank. Een avond die zorgde voor nieuwe energie.

Rabo ClubSupport
Met de Rabo ClubSupport, voorheen de Rabo Clubkas Campagne, stelt Rabobank Uden Veghel ieder jaar een deel van haar winst beschikbaar om verenigingen en stichtingen in de regio te steunen. Klinkt bekend? Dat kan kloppen! Vorig jaar organiseerde Ster de Finale Avond.

Kristel was dit jaar namens Ster betrokken bij de gehele campagne. Van het inschrijven van de verenigingen tot de communicatie rondom de stemperiode. En van de organisatie van de slotavond tot het laten uitkeren van de cheques. De Finale Avond in Theater Markant in Uden vormde het hoogtepunt van de actie. Een prachtige avond voor het verenigingsleven vol lokale acts, verrassingen en mooie cheques! #Samenvierenwedewinst

Video finale avond

…en meer!
Naast het mede organiseren van de events, hield Kristel zich binnen Rabobank Uden Veghel bezig met het bijhouden van de social media kanalen op basis van een door haar gemaakte contentkalender, het up-to-date houden van de lokale bankensite en interne communicatie via Yammer en Rabohub. Ook het designen van diverse uitingen, zoals e-mailbanners, kleurplaten, flyers, advertenties, mailings en narrowcasting pakte Kristel vol energie op. Zowel de Communicatieshop van Rabobank als Adobe kennen voor Ster geen geheimen.

Resultaat

Niet alleen heeft Kristel vanuit Ster de taken van de medewerker met zwangerschapsverlof één-op- één overgenomen, Kristel heeft ook haar stempel op de opdracht gedrukt door een activerende rol aan te nemen. Zo heeft ze samen met haar directe Rabo collega’s gekeken hoe ze meer structuur aan kunnen brengen in de werkwijze van het MCC-team. Een overzichtelijk actiebord, het invoeren van een dagstart en meer open communicatie zorgen voor een communicatieteam dat elkaar versterkt. Growing a better world together!

Meer weten over dit project? Bel met Muriël op 073-7200750.