Project omschrijving

Rabobank Nederland – Operations Financieren

Vraag

Help ons met de interne communicatie van Operations Financieren. Een afdeling binnen de Rabobank Groep met circa 2.000 medewerkers. De opdracht: zorg voor een gedragen plan dat de basis vormt voor de interne communicatie vanaf 2019. Steffie vulde de opdracht op interimbasis in (juli 2018 – december 2018).

Aanpak

Aan de hand van kwantitatief en kwalitatief onderzoek is Ster tot een gedegen analyse gekomen van de huidige en gewenste situatie. Op basis daarvan is een aanpak bedacht waarin via tactische thema’s wordt gecommuniceerd. Deze thema’s zijn een directe afgeleide van de business doelstellingen van Rabobank en de (met name intern gerichte) verbeterpunten volgens het MT. In samenwerking met een speciaal opgericht development team interne communicatie formuleerden we communicatiedoelstellingen en kozen we communicatiemiddelen. Naast het opstellen van het plan en aansturen van het development team zette Steffie samen met haar communicatiecollega’s directe pijnpunten om in quick wins.

Het resultaat

Een gestructureerde, doelgerichte aanpak voor de interne communicatie. Én een professionaliserings- en enthousiasmeringsslag om trots op te zijn!

Aanbeveling

“Voor een grote afdeling (2.000 medewerkers) binnen Rabobank met een klein communicatieteam zochten we een manier om de communicatie goed en structureel in te zetten. Hiervoor hebben we vanaf de zomer van 2018 de hulp van Steffie ingeschakeld. Voordat zij met een plan aan de slag ging, heeft ze eerst goed onderzocht waar echt behoefte aan was. Door goed te kijken naar wat mogelijk is en de juiste mensen te betrekken, heeft Steffie eind 2018 een plan opgeleverd waar we echt mee aan de slag kunnen gaan.  Steffie is een sterke communicatieprofessional die het grote geheel goed overziet en daarbij scherp in de gaten heeft met welke acties snel winst te behalen is. Wat ze ook doet, ze weet van aanpakken: een strateeg met een hands on mentaliteit.”

– Arjen van Ojen

Meer weten over dit project? Bel met Steffie op 073-7200750.