Project omschrijving

Rabobank Nederland

Verandercommunicatie

Vraag

“Bedenk hoe we medewerkers meenemen in de verandering en voer uit in een duidelijk veranderverhaal en middelen waarmee we het veranderverhaal vertellen.” Zo gezegd, zo gedaan. Van november 2020 tot en met juni 2021 hielp Steffie Rabobank Nederland op ad interim basis met de communicatie rondom de wijziging van een centrale afdeling. Communicatie met diverse stakeholders moest bijdragen aan een soepele overgang van de oude naar de nieuwe organisatie inrichting. Met als uiteindelijke doel een betere klantbediening, kostenbesparing en een meer wendbare afdeling met het oog op de toekomst.

De aanpak

“In de eerste fase van de opdracht ging ik op onderzoek uit. Door verschillende beleidsstukken en (communicatie)documenten door te nemen en door gesprekken te voeren met medewerkers, teamleiders, projectleden en management. Dit zorgde voor een goed beeld bij het vraagstuk, de context en doelgroepen. Parallel hieraan draaide ik mee met de interne communicatieafdeling. Dé manier om het reilen en zeilen in de vingers te krijgen. Wat ik ook deed was het uittekenen van employee journeys, inclusief fases en belangrijke momenten. Wat gebeurt er wanneer en wat verandert er per moment voor de medewerker? Daarna bedacht ik samen met de communicatie collega van Rabobank een aanpak en bijbehorende middelen die o.a. medewerkers door de transitie heen moesten helpen en hielp ik bij de uitwerking ervan. Met aandacht voor verschillende belangen én emoties die spelen. Onderdeel van de communicatie was het ontwikkelen van een goed veranderverhaal dat de basis voor verdere communicatie moest vormen. Alles om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.” – Steffie

Resultaat

“Als je een verandering wilt realiseren is het fijn om Steffie in je team te hebben. Ze is scherp, handelt snel en weet verbinding te maken. Ze daagt je uit om de veranderboodschap scherp te krijgen en helpt om deze met focus op de betrokken medewerkers effectief en creatief te communiceren.”
Richard Romijn – LEAN manager Complex Projects Rabobank

“Steffie Coensen heb ik binnen Bijzonder Beheer leren kennen als een persoon die weet wat ze wil. Laat zien dat communicatie meer is dan alleen woorden op papier. Ze streeft naar een optimale communicatie matrix waarbij de zender en ontvanger goed worden afgestemd met de juiste middelen. Daarnaast is Steffie plezierig om mee te werken. Ziet en hoort waar verbetering mogelijk is en zal dat ook zeker aandragen en oppakken!”
Carlo van Haaren – Manager Bijzonder Beheer Rabobank Groep

Meer weten over dit project? Bel met Steffie op 073-7200750.