Project omschrijving

Positionering van een natuurgebied

Vraag

Een natuurgebied zonder duidelijk, herkenbaar gezicht. Hoe kom je tot een gedragen positionering die de basis vormt voor onze (marketing)communicatie? Er is geen overeenstemming tussen de verschillende belanghebbende partijen over dat wat het gebied bijzonder maakt en hoe hierover te communiceren.

De aanpak

Ster is begonnen met een verkennend onderzoek. Op basis van deskresearch en enkele interviews is een concept positionering opgesteld. Dit concept is in een focusgroep getoetst bij vertegenwoordigers van verschillende belanghebbende partijen. Na een kleine aanscherping is de positionering vervolgens voorgelegd aan het bestuur. Na consultatie van de Raad van Advies is de herziene positionering vastgesteld.
Ster schreef daarnaast een advies over hoe de voorgestelde positionering door te vertalen in de (marketing)communicatie. Daarbij is onder meer uitgegaan van de verschillende motieven van bezoekers aan het gebied. En hoe communicatie ze kan verleiden tot een bezoek of langer verblijf.

Resultaten

Een scherpe positionering met draagvlak binnen de verschillende belanghebbende partijen. En een concrete communicatiestrategie met concrete aanbevelingen voor de (marketing)communicatie.

“Ster heeft samen met ons als strategisch partner, de positionering van een natuurgebied opgesteld. Wij kregen de verschillende belanghebbende partijen op één lijn ten aanzien van de positionering. Daarmee is een uitstekende basis gelegd voor de verdere (marketing)communicatie.”

Rein (M.H.C.G.) de Laat MBA– Directeur VVV Noordoost-Brabant

Meer weten over dit project? Bel met Steffie op 073-7200750.