Project omschrijving

Fontys Pro Health

Mediaplan post-hbo cursussen

Vraag

Breng de post-hbo cursusgebieden Echografie, Leefstijlcoach en Logopedie onder de aandacht, zodat meer professionals zichzelf inschrijven. Door doelgroeponderzoek en deskresearch te doen en te bekijken hoe en waarmee de potentiële doelgroep het beste kan worden bereikt.

De aanpak

Hoe kunnen we nu beter ontdekken hoe en waarmee we de potentiële doelgroep het beste kunnen bereiken dan door het uit de mond van professionals zelf te horen?

De doelgroep voor de post-hbo cursussen Echografie, Leefstijlcoach en Logopedie bestaat uit podotherapeuten, fysiotherapeuten, MBB’ers (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen), vaatlaboranten, huisartsen, reumatologen, logopedisten en diëtisten. Per doelgroep heeft Ster interviews gehouden met één tot twee experts. De uitkomsten van de interviews en de deskresearch hebben we uitgewerkt in een uitgebreide analyse per cursusgebied. Iedere analyse sloten we af met aanbevelingen (hoe benaderen we de doelgroep) en een middelenmix (waarmee benaderen we de doelgroep). De rapportage vormde de basis voor de uitvoering. Met dit mediaplan kan Fontys Pro snel uit de voeten! Maar Ster zou Ster niet zijn, als we niet ook de uitvoering op ons zouden nemen.

De belangrijkste conclusie uit de analyse bleek dat een one-size-fits-all campagne niet de beste oplossing zou zijn voor het vraagstuk. De specifieke doelgroepen bleken te veel van elkaar te verschillen voor een gelijke media aanpak. Aan de slag dus. Per doelgroep benaderden we geschikte media en creëerden we beelden t.b.v. advertenties in diverse vakbladen en online media. Bij de creatie van de beelden respecteerden we de bestaande huisstijl en fotografie van Fontys Pro Health. Ook het contact met de diverse media nam Ster onder haar hoede.

Resultaat

Met advertenties in relevante vakbladen en diverse online media beweegt Fontys Pro Health zich dichterbij de potentiële doelgroep. Meer zichtbaarheid op de juiste plekken heeft gezorgd voor extra inschrijvingen aan de post-hbo cursussen Echografie, Leefstijlcoach en Logopedie van Fontys Pro Health. Opdracht geslaagd!

Meer weten over dit project? Bel met Muriël op 073-7200750.