Project omschrijving

Website

Platform to Innovate, Test & Connect in Health

Vraag

Bouw een website voor het Platform to Innovate, Test & Connect in Health (PITCH) van Fontys Paramedische Hogeschool. Ster nam de projectcoördinatie én uitvoering volledig uit handen.

Wat is PITCH?
PITCH (Platform to Innovate, Test & Connect in Health) verbindt zorginnoverende bedrijven en zorgaanbieders met studenten en docent-onderzoekers van Fontys Paramedische Hogeschool. Bedrijven kunnen hun concepten en technologieën laten testen bij PITCH en komen op deze manier direct in contact met de gebruikers van de toekomst. Ook vergroten bedrijven en organisaties op deze manier de zichtbaarheid van hun product.

De rol van Ster
Ster was binnen dit project verantwoordelijk voor de projectcoördinatie en uitvoering van de website. Zo organiseerden we werksessies met stakeholders, coördineerden we het ontwerp van de nieuwe huisstijl, deden we de eindredactie op de webteksten en stropen we onze mouwen op voor de bouw van de website.

De aanpak

Navigatie en content
Met de stakeholders van PITCH (oprichters, projectleider en marketingcommunicatiecollega’s van Fontys Paramedische Hogeschool) hebben we tijdens werksessies nagedacht over de navigatie en content van de website. Waar moet welke informatie komen te staan? In welke vorm? En met welke CTA’s?

Navigatie en websitestructuur gereed? Tijd om teksten te verzamelen en te redigeren. Zodat de website lekker wegleest én goed vindbaar is. Teksten ready? Tijd om de vormgeving af te stemmen. Want bij een nieuw platform en een nieuwe website, hoort natuurlijk een huisstijl die niet alleen bij Fontys past, maar ook bij de inhoud en feel van de diensten. Met andere woorden, een stijl die innovatie en technisch vernuft uitstraalt.

Bouw van de website
Het bouwen van de website deden we in GX Manager, het websysteem van Fontys. Tijdens het bouwen van de website hielden we rekening met de doelen van Fontys Paramedische Hogeschool en PITCH, de ideeën die uit de werksessies en natuurlijk de (informatie)behoeften van de doelgroep. Hiervoor stelden we onszelf steeds de volgende vragen: Hoe denkt een websitebezoeker? Naar welke informatie is hij of zij op zoek? En in welke volgorde moet de content dan komen te staan?

Weekupdate
Wekelijks hielden we de opdrachtgever op de hoogte via een digitale weekupdate. Hierin beschreven we wat er goed ging, wat beter kon, welke eventuele bespreekpunten er waren en welke actiepunten op de planning van de week erna stonden. Ook waren de uren opgenomen in de update. Zo klaar als een klontje.

Resultaat

Een frisse, duidelijke website voor het Platform to Innovate, Test & Connect in Health. Passend bij de doelen en wensen van de klant én de behoeften van de doelgroep. Dit alles met een doorlooptijd van slechts een kleine twee maanden. Van het ophalen van de vraag tot de live-gang van de website.

“Enkele maanden geleden stonden wij voor de uitdaging om op korte termijn twee beleidsvoorstellen te realiseren. Ten eerste de uitwerking van ons nieuwe onboardingbeleid voor nieuwe medewerkers en ten tweede het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden met externe partners om binnen een nieuw concept innovaties voor de gezondheidszorg te ontwikkelen. Eén van belangrijke punten in de realisatie hiervan was het professioneel vormgeven van de communicatie hieromtrent welke goed diende aan te sluiten bij onze cultuur, wijze van werken en de doelgroep. Ster heeft ons hiermee uitstekend geholpen door op zeer korte termijn alle betrokkenen te spreken, de vraag scherp te krijgen en te komen tot een voorstel. Door tussentijdse afstemming heeft dit geleid tot een mooi resultaat binnen de gestelde deadline. Kortom, de professionele en slagvaardige aanpak van Ster maakt dat het effectief samenwerken is.”  

Rudie van de Kolk – Manager Bedrijfsvoering Fontys Hogeschool Eindhoven

Meer weten over dit project? Bel met Steffie op 073-7200750.